Přípravy 2.ročníku Mini-Plzně

08.02.2017

V roce 2016 jsem hledala různé cesty,  jak projekt v Plzni ukotvit a zajistit jeho udržitelnější financování do budoucna. Požádala jsem zástupce Města Plzně i Plzeňského kraje o písemné vyjádření, jakým způsobem a jestli shledávají projekt Mini-Plzeň přínosným a zda mají zájem na jeho pokračování a rozvoji. Čekáme na písemnou odpověď.

Otevřený klub Mini-Plzně

11.10.2016

Úterky patří Otevřenému klubu Mini-Plzně!
Hra na město  pokračuje! Přehled podzimních akcí  v roce 2016

Přijď do Otevřeného klubu Mini-Plzně od 10.10. každé úterý, od 15-18 hod. v SVČ Radovánek
Pallova. Společně se připravíme na následující akce. Všechny proběhnou do konce roku 2016.
Účast je bezplatná.
Přesné datum každé akce bude průběžně zveřejněno na webových
stránkách www.miniplzen.eu a na facebookových stránkách projektu Mini-Plzeň.

Přihlásit se k odběru Mini Plzeň 2015 - město dětí RSS