Informace pro média

Město dětí je kulturně pedagogický projekt. Jeho hlavní náplní je tzv. hra na město. V zastřešeném objektu vyroste z příček a kulis „město“ a děti se stávají jeho občany se vším všudy. Ústředním tématem hry je městský život jako takový. Účastníci (v Plzni až 500 dětí denně) zde naleznou instituce, které znají ze skutečnosti: městský úřad, univerzitu, úřad práce, banku, řemeslné dílny, restauraci, kino atd. Tady se vaří, píše, tancuje, natáčí filmy, zatlouká, vyrábí a prodává, hraje divadlo jako v „opravdovém“ městě. Děti v roli občanů mají práva a povinnosti, dostávají za studium a odvedenou práci plat, dohadují se o zákonech a předpisech, odvádí daně, mají volební právo.

Město dětí utváří a spravují děti. Dospělí a pedagogičtí spolupracovníci zasahují pouze v takové míře, aby zajistili plynulý a bezpečný průběh hry. Inscenované město je veřejně přístupným prostorem. Do Mini-Plzně mohou děti přicházet bez přihlášení a neplatí žádné vstupné. Děti nejsou ničím a nikým nuceny vykonávat jakékoli činnosti, pokud nechtějí a prostorem se pohybují na vlastní odpovědnost.

Rodiče jsou ve městě dětí vítáni, ale pouze v roli nezúčastněných pozorovatelů.

Princip hry, Často kladené dotazy - FAQ