Otevřený klub Mini-Plzně

11.10.2016

Úterky patří Otevřenému klubu Mini-Plzně!
Hra na město  pokračuje! Přehled podzimních akcí  v roce 2016

Přijď do Otevřeného klubu Mini-Plzně od 10.10. každé úterý, od 15-18 hod. v SVČ Radovánek
Pallova. Společně se připravíme na následující akce. Všechny proběhnou do konce roku 2016.
Účast je bezplatná.
Přesné datum každé akce bude průběžně zveřejněno na webových
stránkách www.miniplzen.eu a na facebookových stránkách projektu Mini-Plzeň.

Účast na zasedání rady Umo 2 – na pozvání starosty a senátora p. Aschenbrennera - proběhne 23.11. 2016 Městská rada
Mini-Plzně – všechny děti, které budou chtít, pracovaly v radě Mini-Plzně v roce 2015, nebo mají
zájem v příštím ročníku kandidovat do městské rady navštíví na pozvání starosty UMO2 zasedání
tamní městské rady (předpoklad ca. 10-15 dětí). Následně proběhne rozhovor a výměna zkušeností
mezi dospělými politiky a dětmi, které byly v roli politiků v Mini-Plzni. Příprava na setkání s politiky
proběhne před akcí v rámci Otevřeného klubu, v úterý 22.11.2016.


Vyzkoušení hlasovacího programu Demokracie 2.1 - seznámíme se s alternativním volebním
systémem a společně se rozhodneme, zda by bylo možné podle něj hlasovat v dalším ročníku Mini-
Plzně. Zpracujeme jeho výhody a nevýhody použití. V rámci Otevřeného klubu zpracujeme výstup
pro ostatní, nezapojené děti formou např. fotokomiksu, krátkého videa atp.. Tento výstup bude
zveřejněn na webových stránkách, či YouTube kanálu projektu Mini-Plzeň.

Téma soudní moci v rámci demokracie – návštěva soudu a setkání se soudci - Navštívíme
Krajský/Okresní soud v Plzni, kde se setkáme se soudci. Příprava na prohlídku a diskuzi se soudci
bude opět součástí Otevřeného klubu (předpoklad ca. 10 dětí). Cílem setkání je, aby děti
zpracovaly návrh, jak by v rámci projektu Mini-Plzeň mohlo fungovat stanoviště Soud a jaké případy
by se měly projednávat formou soudního řízení.

Reklamní spot Hry na město - Scénář spotu vypracují děti, PR specialisté a plzeňští tvůrci
reklamních videí, kteří spot společně s dětmi natočí. Přípravy proběhnou v rámci Otevřeného
klubu (předpoklad max. 10 dětí). Spot bude zveřejněn na webových stránkách a YouTube kanálu
projektu Mini-Plzeň.

 

Projekt získal finanční podporu z prostředků: