Mini-Plzeň v létě 2017 nebude

01.03.2017

V roce 2016 jsem hledala různé cesty,  jak projekt v Plzni ukotvit a zajistit jeho udržitelnější financování do budoucna. Bohužel jsem nebyla úspěšná.

1.ročník projektu, jsem v Plzni připravovala 6 let. Bojovala jsem s mnohými předsudky: to v Čechách fungovat nebude; děti jsou na táborech a nepřijdou; co je zadarmo, toho si lidé neváží; když nikdo nebude hlídat vchody, tak se vám tam natáhnout bezdomovci a zloději a podobné další. Žádný z nich se v praxi nepotvrdil. V roce 2015 jsme všichni dospělí a děti v Mini-Plzni dokázali, že se umíme vzájemně domluvit a respektovat, že zvládneme otevřený formát projektu.  Vyzkoušeli a zažili jsme, že Hra na město funguje pro velké množství dospělých i dětí, ačkoli se do té doby osobně neznali. Považuji to za obrovský úspěch a chci za něj všem zúčastněným poděkovat!

Během přípravných let jsem zdůrazňovala, že projekt má pro místní komunitu větší smysl a přínos hlavně tehdy, když se podaří jej opakovat - např. jednou za dva roky.
Také jsem přesvědčena, že veřejně prospěšné projekty by měly být výraznou měrou financovány z veřejných prostředků.
Věřila jsem, že úspěšná realizace Mini-Plzně pomůže v jednání s městem i krajem o navýšení jejich podpory pro další ročník projektu. V roce 2015 přispěli 19 % do celkového rozpočtu projektu (ca. 1,1 milionu Kč). Zhodnocení projektu včetně jeho financování si můžete přečíst zde.

Proto, aby měl projekt pevný základ, jsem se tudíž v roce 2016 zaměřila na jednání s městem a krajem. Pro realizaci projektu v roce 2017 bylo potřeba zajistit ca. 4 miliony Kč.
Cílem bylo dosáhnout navýšení podpory z veřejných peněz na ca. 1,5-2 miliony Kč. Bohužel jsem tohoto cíle nedosáhla.  I kdybychom získali maximální podporu z grantových programů města i kraje, celkový součet by byl ca. 600 tisíc Kč. Vedení města i kraje nepřišla s dalšími transparentními možnostmi podpory.

Nenašla jsem také cesty, jak bez pevného základu z veřejných zdrojů získat podporu ze soukromého a firemního sektoru.
Nepovedlo se mi zajistit postředky pro zachování základního pracovního týmu, který by mohl soustředěně pracovat na zajištění podmínek pro pokračování projektu.
Zůstala jsem sama a vše, co jsem v roce 2016 pro pokračování projektu udělala, jsem dělala zadarmo.

Není v mých silách sehnat 4 miliony Kč pro pokračování Mini-Plzně v roce 2017.
Požádala jsem v prosinci 2016 zástupce Města Plzně i Plzeňského kraje o písemné vyjádření, jakým způsobem shledávají projekt Mini-Plzeň přínosným a zda mají zájem na jeho pokračování a rozvoji. Odpověd jsem do konce února nedostala. 

Tyto všechny důvody vedou k tomu, že Mini-Plzeň se v roce 2017 konat nebude.
A je možné, že projekt v Plzni zcela skončí. Když projekt nemá dostatečnou podporu u místních politiků, organizací, firem a občanů, pak není potřeba o jeho pokračování usilovat.
Je mi osobně velice líto, že tímto rozhodnutím zklamu hodně dětí, které se podílely na přípravách Mini-Plzně a které se na její pokračování velmi těšily. Pro mnohé z nich to byla poslední šance, se hry aktivně zúčastnit, jelikož jim letos bude 15 let.

Jsem otevřená spolupráci s lidmi/organizacemi z Plzně, kteří mají čas, energii a nápady, jak v projektu pokračovat.
Sama na tuto práci ale nestačím.

Jménem pořadatelské organizace TRK z.s.

Lenka Hubáčková
jednatelka