Srdečně děkujeme...

Městu Plzeň, jehož představitelé a odpovědní úředníci se již v roce 2009 nadchli myšlenkou vzniku 1. města dětí právě v Plzni a vznik projektu od té doby podporují.

Plzni – Evropskému hlavnímu městu kultury 2015 - za finanční podporu v přípravných letech 2012,  2013 a 2015.

Nadaci Karla Janečka za finanční podporu a projevenou důvěru v roce 2014. Velmi si vážíme rozhodnutí Nadace pomoci nám s předfinancováním evropské dotace v programu Cíl 3. Bez jejího příslibu  bychom žádost nemohli podat.

Tento projekt byl podpořen Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do Vaší budoucnosti!

Plzeňskému kraji  za udělení dvouletého grantu, čímž zásadně podpořil přípravy projektu v letech 2014 a 2015.

Děkujeme rovněž všem organizacím, spolkům, institucím za odvahu ke spolupráci na pilotním projektu Mini-Plzeň 2015, za jejich nadšení, čas, nápady a za to, že společně vytváříme 1. město dětí v České republice!
Více zde.