Přípravy 2.ročníku Mini-Plzně

08.02.2017

V roce 2016 jsem hledala různé cesty,  jak projekt v Plzni ukotvit a zajistit jeho udržitelnější financování do budoucna. Požádala jsem zástupce Města Plzně i Plzeňského kraje o písemné vyjádření, jakým způsobem a jestli shledávají projekt Mini-Plzeň přínosným a zda mají zájem na jeho pokračování a rozvoji. Čekáme na písemnou odpověď.

Financování 2. ročníku ke dnešnímu dni není zajištěné. Podali jsme několik žádostí o dotace (v Plzni, Pl.kraji, Ministerstvo školství). I kdyby nám všechny dotace vyšly na 100% ( což se děje zřídka), stále nám v rozpočtu budou scházet 3.000 000,-Kč.
Přípravy projektu jsou velice náročné na koordinaci velkého množství partnerů, spolupracovníků, stavby, získávání povolení, nákupů materiálu apod.
Proto jsem došla k následujícímu rozhodnutí.
Jestliže do konce března 2017 neseženeme 3 milióny, nebudeme schopni 2. ročník Mini-Plzně v roce 2017 uspořádat.

Vím, že je to hodně peněz a proto potřebujeme spojence ze soukromého sektoru.

Dobré nápady potřebují nejen nadšence, kteří projekt podporují dobrovolnou prací, ale především klíčové partnery v Plzni a Pl. kraji.
Podpořte naší snahu. Otevřete nám k takovým partnerům dveře.

Všichni, kdo chtějí Mini-Plzeň podpořit finančně, udělejte to hned.
Finanční dar můžete zaslat rovnou na náš transparetní účet u Reifeisenbanky 2618035001/5500.
Nebo nám můžete využít rychlý a jednoduchý darovací portál Darujme (zde platíme 2 % z celkové výše daru). Zde je odkaz na naší prezentaci.

Upozorněte lidi ve Vašem okolí, že jejich hlas a podpora je teď potřeba.
Čím víc nás bude, tím větší máme šanci uspět.

srdečně

Lenka Hubáčková
jednatelka pořádající organizace TRK z.s.
a ředitelka projektu Mini-Plzeň

lenka.hubackova@miniplzen.eu